CTV NMC DUMMY COMPANY

อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

เวลาทำงานจันทร์-ศุกร์: 8.30 น. – 17.00 น.

เสาร์-อาทิตย์: ปิดทำการ

ผลิตสื่อ โฆษณา  

โทร 093-216-1333 ศรัณย์
โทร 064-727-6346 สุดารัตน์
โทร 093-158-8085 กิตติ


แผนที่