อัพเดทเรื่องราวล่าสุดวันนี้

Gen C Reporters การเลือกตั้งปี 2562 ที่จะมาถึงนี้ คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ทั้งการติดตามข่าวสาร หรือออกมาเสนอข้อนโยบายที่ต้องการ พาไปฟังเสียงกลุ่มชาติพันธุ์ คนรุ่นใหม่ ที่เสนอคนรุ่นใหม่ทางด้านการศึกษาของคนพื้นที่สูง จะเป็นอย่างไร ไปติดตามได้กับ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา


C-site report เปิดซิงการเมือง เวทีเพื่อคนรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา #เลือกตั้ง62#ที่นี่ThaiPBS#ThaiPBS