เงินด่วน หนี้ด่วน ดอกเบี้ยโหด

กลโกงเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ทำสัญญาอำพรางการกู้ยืมเงิน

การผิดนัดและการเลิกสัญญา

กฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ตอนที่ 2 “ขายฝาก ขายจำนอง”