อัพเดทเรื่องราวล่าสุด

การประชุมวิชาการกลุ่มการสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4 จัดโดย ศูนย์สหวิทยาชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการเเละสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างและธำรงเครือข่ายรวมมือทางวิชาการด้านการสื่อสาร รวมถึงรวบรวมความรู้ด้านการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน ตอดจนนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ไฮไลท์


Trending search on google beta


CTV NEWS TOP hashtag

เบื้องหลังกว่าจะมาเป็นอาจารย์สอนนิสิต
2.6 ตันต่อวัน คือปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยพะเยา
น้ำดื่มในมหาวิทยาลัยขึ้นราคา
ปัญหาขยะจากนักศึกษา
เปิดศูนย์บรรณาสารฯ ม.พะเยาตลอด24ชั่วโมง
การงดจำหน่ายแอลกอฮอล์
การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
บทบาททางการเมืองของคนรุ่นใหม่
นิสิตชาติพันธุ์ ชูนโยบายทางด้านการศึกษา
บ้านผาแดง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาไม่มีไฟฟ้าใช้
การปรับเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการเรียนการสอน
การจัดโครงการเสวนาเสียงสะท้อนนิสิต
ข่าวเลือกตั้งล่วงหน้า
ท่องเที่ยวชุมชนหนองหล่อม
การเมืองไทยหลังจาการเลือกตั้ง 
ป้ายหาเสียง
การเดินรณรงค์การเลือกตั้ง

Event ล่าสุด
JUDGEMENT DAY เกาะติดสถานการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 จ.พะเยา

โค้งสุดท้าย ปิดหีบ รอผลคะแนน CTV ยังคงติดตามเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งจังหวัดพะเยา จนกว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

โพสต์โดย CTV เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019
JUDGEMENT DAY เกาะติดสถานการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 จ.พะเยา

โพสต์โดย CTV เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019
JUDGEMENT DAY เกาะติดสถานการณ์ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 จ.พะเยา

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งที่จังหวัดพะเยา ช่วงบ่าย นับถอยหลังเหลือเพียง ไม่ถึง 4 ชั่วโมงเท่านั้น #judgementday CTV รายงานตลอดทั้งวัน

โพสต์โดย CTV เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019
เวทีสาธารณะ ล้อมวงคุย เปิดซิงการเมือง หัวข้อ "เลือก (ตั้ง) ครั้งแรกจะเจ็บไหมนะ"

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา อย่าลืมมาร่วมงานกันนะคะ

โพสต์โดย CTV เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

ENTERTAINMENT

รายการเมนต์มาพาไป

รายการ เมนต์มาพาไป
EP.1 ตอน Hello Chiangmai
รายการ เมนต์มาพาไป
EP.2 ตอน Hi Chiangrai
รายการ เมนต์มาพาไป
EP.3 ตอน bonjour Phayao

รายการ ROLE MODEL

รายการ Role model
EP.1จากเมกาสู่แม่กา
รายการ Role model
EP.2 ตอน Life is full of music
รายการ Role model
EP.3 ตอน เลือดรักหนังฟิล์ม 

รายการ The spirit

รายการ The spirit 
EP:1 ตอน ร่วมแรง ที่วัดหม้อแกงทอง
รายการ The spirit 
EP:2ตอน อาสาสู่รอยยิ้ม
รายการ The spirit 
EP:3 อาสาบนดอยสูง

รายการ The station สถานนีปลายทา

รายการ The station สถานนีปลายทาง EP:1 ตอน
รายการ The station สถานนีปลายทาง EP:2 ตอน เมี่ยน
รายการ The station สถานนีปลายทาง EP:3 ตอน

รายการ UP story

รายการที่จะมาแบ่งบันเรื่องราว หรือ ประสบการณ์ ดีๆ ผ่านวีดีโอของคนในมหาวิทยาลัยพะเยา